Location

Layar kan uitgebreid worden met componenten die gebruik maken van locaties, zowel van de gebruiker als vooraf ingegeven locaties. Op deze manier kunt u informatie verstrekken aan de gebruiker gebaseerd op locatie en/of gebied.

Showing all 2 results

Loading